ReadyPlanet.com


จัดส่งครูสอนภาษาจีนกลางตามบ้าน, ครูสอนภาษาจีนกลางเจ้าของภาษา,ครูจีนพูดไทยได้,ครูไต้หวันพูดไทยได้,


จัดส่งครูสอนภาษาจีนกลางตามบ้าน, ครูสอนภาษาจีนกลางเจ้าของภาษา,ครูจีนพูดไทยได้,ครูไต้หวันพูดไทยได้,

นอกจากนี้ยังมีครูสอนภาษาญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เลข, ภาษาไทย,สเปน,เวียดนาม
สำหรับเด็กไทยและ เด็กอินเตอร์
สามารถเลือกว่าต้องการครูผู้ชาย หรือ ผู้หญิง
ชาติอะไร
สถานที่ต้องการเรียน
สอนเด็ก , ผู้ใหญ่
ครูคุณภาพ
สามารถแจ้งได้ว่าต้องการให้ ครูสอนโดยใช้ภาษาไทย, อังกฤษ, ภาษานั้นๆ กรณีที่มีพื้นฐานในระดับที่ใช้ได้
Bangkok and province

027425717, 0864580532 , 0878152531
www.nihaothailand.comPost by nihaothailand :: Date 2006-07-08 12:51:29 IP : 124.120.183.209


Opinion
Opinion *

By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2010 All Rights Reserved.