ReadyPlanet.com
dot dot
จีนสนทนา Conversation Chinese article

 

Work of Faith  Labor of Love  Endurance of Hope!

สอนโดยครูคุณภาพที่เป็นเจ้าของภาษา  มีดีกรี  พูดไทยได้ มีประสบการณ์

แนวการเรียนในคอร์สผู้ใหญ่จะแตกต่างไปจากคอร์สเด็กคือ เราจะเน้น..

   เน้นการนำไปใช้จริง  สามารถใช้การได้ในเวลาอันรวดเร็ว

♣   พูดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียน   เพราะสอนอย่างเป็นขั้นตอน     

♣   สอนแนวใหม่  เน้นความเข้าใจ และ ผู้เรียนเป็นหลัก  สนุก  ได้ผล

♣   ครูคุณภาพ   เจ้าของภาษา   มีดีกรี   พูดไทยได้     ประสบการณ์

      (สามารถใช้ภาษาไทย , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่นในการสอน)   

♣   เรียนที่หนีห่าว/ ที่บ้าน/ ที่ทำงาน/ ที่โรงเรียน                       

♣   เรียนเป็นกลุ่ม / ส่วนตัว (คนเดียว หรือจัดกลุ่มมาเอง)

 1.  คอร์สสนทนา (XLC) Conversation  

พูดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียน! ด้วย สำเนียงเจ้าของภาษา  Quality   

เน้นการนำไปใช้จริง ใช้การได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยแนวการสอนสมัยใหม่

เรียนเน้นทักษะการฟัง และพูดเป็นหลัก โดยเรียนเฉพาะตัวสะกดที่ช่วยในการ

ออกเสียงที่เรียกว่าพินอิน pinin (หรือผู้ที่ต้องการเรียนตามระบบจู้อิน เราก็มี

เช่นกัน)  เน้นการฝึกฟังและพูดในห้องเรียน ซึ่งจะเป็นกลุ่มเล็กๆที่ไม่ใหญ่มาก

ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และยังทำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใน

การฝึกฟังและพูด   ได้ผลจริง  ไม่เสียเวลา  น้ำมัน  และเงินทองเปล่า

www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

 

เรียน 50 นาที/ครั้ง

Study 50 min/ time

 

10000THB./10times

18000THB./20times

 

24000THB./30times

39000THB./50times

 

 

  

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

10000THB./ 5times

 

18000THB./10times

 

24000THB./15times

39000THB./25times

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือ 500บ. 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded book 500THB and Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

Tel. 027425717 , 0864580532 (CDMA) , 0878152531(AIS)

   ♣ สมัครเรียน 

 

 2.  คอร์สฟัง/ พูด/ อ่าน/ เขียน (XL)      

เน้นการนำไปใช้ ปูพื้นฐานที่ดี เข้าใจง่าย ทำให้ภาษาจีน

ไม่ยากอย่างที่คิด 

เรียนทั้ง4ทักษะควบคู่กันไป แต่เราจะเน้นทักษะการฟัง และพูดมากกว่า โดยเรียน

ทั้งตัวสะกดที่ช่วยในการออกเสียงที่ถูกต้องที่เรียกว่าพินอิน pinin (หรือผู้ที่ต้องการ

เรียนตามระบบจู้อินเราก็มีเช่นกัน) มีโอกาสในการถาม และฝึกฝนการใช้ภาษาจีนได้อย่างเต็มที่

ทำให้การเรียนเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และได้ผล เน้นการเรียนที่ใช้งานได้ทันที  

                  ♣  ราคา                    ♣ สมัครเรียน      

 3.  การเขียนพู่กันจีน  Calligraphy   

*ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน  * ระดับต้น - สูง

* สอนโดยอาจารย์ชาวจีน/ไต้หวัน จบทางด้านนี้โดยเฉพาะ

 

                  ♣ สมัครเรียน  

 4.  วาดภาพพู่กันจีน Chinese Ink Painting

*ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน   * สอนโดยศิลปินครูชาวจีน

แบบดั้งเดิม และ แบบประยุกต์

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

 

 

 

 

  

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

15000THB./ 5times

 

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ 500บ. 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded book 500THB and Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

  ♣ สมัครเรียน  

 5.  พิมพ์ดีดจีน         Chinese Typing     

*ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน  

เลือกวันเรียนเองได้

* มีสอนทุกระบบการพิมพ์ สามารถเลือกได้ 

* สามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนภาษาจีน     

 ♣ สมัครเรียน   

 

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

 มีคอมพิวเตอร์ของตนเอง

 

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านใช้ภาษาจีนยังไม่ได้และต้องการให้เราติดตั้งให้คิดเพิ่ม3000บ. 

 

เรียนครั้งละกี่ชม.ก็ได้จนกว่าจำนวนชั่วโมงเรียนจะหมด ตามคอร์สที่ได้ลงไว้

 

5000THB./ 5hrs

10000THB./ 10hrs

 

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ Mandarin for Adults

คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ระดับต้น - ระดับสูง Chinese for Adults article
ร้องเพลงจีน และพิมพ์ดีดจีน articledot
คอร์สเรียนจีน Chinese Courses
dot
bulletจีนเด็ก.. Chinese for kids,027425717,0864580532
bulletจีนผู้ใหญ่..Chinese for Adults,027425717,0864580532
dot
คอร์สเรียนศิลปะ Art course
dot
bulletศิลปะเด็ก...... Art for kids
bulletศิลปะผู้ใหญ่... Art for adults
dot
Newsletter

dot
dot
คอร์สเรียนภาษาอื่นๆ
dot
bulletภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก / ภาษาญีปุ่นสำหรับผู้ใหญ่ Japanese
bulletสอนภาษาเวียดนาม / Vietnamese tel. 027425717
bulletสอนภาษาฝรั่งเศส French
bulletเรียนภาษาสเปน / Spainish / 027425717/0864580532
bulletเรียนภาษาไทย StudyThai
dot
สมัครเรียน / จ่ายค่าเรียน
dot
bulletวิธีการสมัคร how to apply
bulletใบสมัคร application form
bulletห้องเรียน Classroom
bulletหลักสูตร/ราคา
bulletภาษาจีนสำหรับเด็ก,ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก,2ขวบ - ผู้ใหญ่,Mandarin for children,Mandarinfor adult,027425717/0878152531
bulletโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ดีที่สุด,สอนสนุก,แนวใหม่,ได้ผล,พูดได้ตั้งแต่ครั้งแรก,ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่,mandarin for adults,027425717,0878152531
bulletระเบียบการ
bulletStudy Mandarin Chinese Online เรียนภาษาจีนออนไลน์ Chinese e-learning
เก้าอี้สำหรับเด็กเล็ก 3 เดือน เก้าอี้เล่น เก้าอี้ทานข้าวเด็ก เก้าอี้หัดนั่ง จากกเกาหลี เก้าอี้ เจลลี่ บัมโบ้


บริการโนทารี่ รีพับบริก รับรองเอกสารด่วน วันเดียวได้
ลงเสียงภาษาจีน พากษ์เสียงภาษาจีน สำเนียง ปักกิ่ง ไต้หวัน เซี่ยงไฮ้ และอื่นๆ
รับรองเอกสารถูกต้อง รับรองโนตารี่ รับรองการแปล รับรองโนทารี่ ทำวีซ่าไปจีน วีซ่านักเรียน Education visa
เก้าอี้ลดอาการปวดหลัง 0864580533


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
"Ni Hao" ตั้งอยู่ที่ 99/294 อาคารเดอะรูม สุขุมวิท79 กทม. โทร. 027425717 / 0864580532 / 0878152531 nihao@nihaothailand.com