ReadyPlanet.com
dot dot
คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ระดับต้น - ระดับสูง Chinese for Adults article

Work of Faith  Labor of Love  Endurance of Hope!

สอนโดยครูคุณภาพที่เป็นเจ้าของภาษา  มีดีกรี  พูดไทยได้ มีประสบการณ์

แนวการเรียนสำหรับ ผู้ใหญ่ จะแตกต่างไปจากเด็กคือ เราจะเน้น..

   เน้นการนำไปใช้จริง  สามารถใช้การได้ในเวลาอันรวดเร็ว

♣   พูดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียน   เพราะสอนอย่างเป็นขั้นตอน     

♣   สอนแนวใหม่  เน้นความเข้าใจ และ ผู้เรียนเป็นหลัก  สนุก  ได้ผล

♣   ครูคุณภาพ   เจ้าของภาษา   มีดีกรี   พูดไทยได้     ประสบการณ์

      (สามารถใช้ภาษาไทย , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่นในการสอน)   

♣   เรียนที่หนีห่าว  /  ที่บ้าน   /   ที่ทำงาน  /  ที่โรงเรียน                       

♣   เรียนเป็นกลุ่ม  /  ส่วนตัว (คนเดียว หรือจัดกลุ่มมาเอง)

 1.  คอร์สฟัง/ พูด/ อ่าน/ เขียน (XL)      

เน้นการนำไปใช้ ปูพื้นฐานที่ดี เข้าใจง่าย ทำให้ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิด 

เรียนทั้ง4ทักษะควบคู่กันไป แต่เราจะเน้นทักษะการฟัง และพูดมากกว่า โดยเรียน

ทั้งตัวสะกดที่ช่วยในการออกเสียงที่ถูกต้องที่เรียกว่าพินอิน pinin (หรือผู้ที่ต้องการ

เรียนตามระบบจู้อินเราก็มีเช่นกัน) โดยกลุ่มที่เรียนแบบส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆที่ไม่ใหญ่มาก

ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และยังทำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการ

ถาม และฝึกฝนการใช้ภาษาจีน ทำให้การเรียนเป็นการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ

ได้ผล ไม่ต้องเสียเวลากับคำศัพท์ที่ไม่จำเป็นแต่เน้นการเรียนที่ใช้งานได้ทันที   

            

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

 

 เรียน 50 นาที/ครั้ง

Study 50 min/ time

 

10000THB./10times

18000THB./20times

24000THB./30times

39000THB./50times

 

 

 

 

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

10000THB./ 5times

18000THB./10times

24000THB./15times

39000THB./25times

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือ 500บ. 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded book 500THB and Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

   ♣ สมัครเรียน      

 

 2.  คอร์สสนทนา (XLC) Conversation  

  พูดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียน! ด้วยสำเนียงเจ้าของภาษา  Quality   

เน้นการนำไปใช้จริง ใช้การได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยแนวการสอนสมัยใหม่

เรียนเน้นทักษะการฟัง และพูดเป็นหลัก โดยเรียนเฉพาะตัวสะกดที่ช่วยในการ

ออกเสียงที่เรียกว่าพินอิน pinin (หรือผู้ที่ต้องการเรียนตามระบบจู้อิน เราก็มี

เช่นกัน)  เน้นการฝึกฟังและพูดในห้องเรียน ซึ่งจะเป็นแบบส่วนตัวหรือกลุ่มเล็กๆที่ไม่ใหญ่มาก

ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และยังทำให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสใน

การฝึกฟังและพูด    ได้ผลจริง  ไม่เสียเวลา  น้ำมัน  และเงินทองเปล่า

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

 

 เรียน 50 นาที/ครั้ง

Study 50 min/ time

 

10000THB./10times

18000THB./20times

24000THB./30times

39000THB./50times

 

 

 

 

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

10000THB./ 5times

18000THB./10times

24000THB./15times

39000THB./25times

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าหนังสือ 500บ. 

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

This price excluded book 500THB and Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

    ♣ สมัครเรียน   

 3.  การเขียนพู่กันจีน  Calligraphy             

1.40 ช.ม./ครั้ง  *ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน  * ระดับต้น - สูง

* สอนโดยอาจารย์ชาวจีนที่สอนจริงในมหาวิทยาลัย

 

 www.nihaothailand.com

เรียนได้1คน (คนต่อไปครึ่งราคา)

 

Materials

สามารถเตรียมมาเองได้

 

 

500THB.

 

 

 

 

  

เรียน1ชั่วโมง 40นาที/ครั้ง

Study 1.40 hr/ time

 

 

15000THB./5times

 

MichiBee Communiaction Consultant Co.,Ltd.

179-4-300440

กรุณาชำระค่าเรียนทั้งหมดก่อนการเริ่มเรียนอย่างน้อย 1สัปดาห์ โดยส่งหลักฐานการโอนมาที่ acc@nihaothailand.com 

หรือสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตได้โดยให้เรา

ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บคิดค่าบริการเพิ่ม500บ.

 จะเรียนคนเดียว หรือ จัดกลุ่มมาเองก็ได้ 

กำหนดเวลาเรียน + เลือกสถานที่เรียนเองได้ 

ราคานี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

excluded  Vat

Tel. 027425717 , 0864580532 , 0878152531 

Email: nihao@nihaothailand.com

Msn: michibee@hotmail.com

      ♣ สมัครเรียน  

 4.  การวาดภาพพู่กันจีน     Chinese Ink Painting 

* 1.40 ช.ม./ครั้ง                        *  แบบดั้งเดิม  และแบบประยุกต์

* ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน     * สอนโดยศิลปินครูชาวจีน

 

                   ♣  ราคา                           ♣ สมัครเรียน  

 5.  พิมพ์ดีดจีน         Chinese Typing                     

* 1.40 ช.ม./ครั้ง          * มีสอนทุกระบบการพิมพ์ สามารถเลือกได้ 

* สามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนภาษาจีน 

5000 THB. / 5 hrs

10000THB. / 10 hrs

ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง , ราคานี้ไม่รวมค่าลงเครื่องภาษาจีน3000บ. (ถ้ามี)

    ♣ สมัครเรียน   

 หนีห่าว 027425717

เรียนภาษาจีน , เรียนภาษาจีน, เรียนภาษาจีน,  ต้องที่ หนี่ห่าวไทยแลนด์

สอนภาษาจีน , สอนภาษาจีน, สอนภาษาจีน,  ต้องที่ หนี่ห่าวไทยแลนด์Name
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่ Mandarin for Adults Line: 0852222197

จีนสนทนา Conversation Chinese article
ร้องเพลงจีน และพิมพ์ดีดจีน articledot
เรียนจีน ตามบ้าน Chinese Courses Line: 0852222197
dot
bulletจีนเด็ก.. Chinese for kids Line: 0852222197
bulletจีนผู้ใหญ่..Chinese for AdultsLine: 0852222197
dot
คอร์สเรียนศิลปะ Art course Line: 0852222197
dot
bulletศิลปะเด็ก...... Art for kids
bulletศิลปะผู้ใหญ่... Art for adults Line: 0852222197
dot
Newsletter

dot
dot
คอร์สเรียนภาษาอื่นๆ Line: 0852222197
dot
bulletภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก / ภาษาญีปุ่นสำหรับผู้ใหญ่ Japanese Line: 0852222197
bulletสอนภาษาเวียดนาม / Vietnamese Line: 0852222197
bulletสอนภาษาฝรั่งเศส French
bulletเรียนภาษาสเปน / Spainish Line: 0852222197
bulletเรียนภาษาไทย StudyThai
dot
สมัครเรียน / จ่ายค่าเรียน
dot
bulletวิธีการสมัคร how to apply
bulletใบสมัคร application form
bulletห้องเรียน Classroom
bulletหลักสูตร/ราคา Line: 0852222197
bulletภาษาจีนสำหรับเด็ก,ภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก,2ขวบ - ผู้ใหญ่,Mandarin for children,Mandarinfor adult Line: 0852222197
bulletโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ดีที่สุด,สอนสนุก,แนวใหม่,ได้ผล,พูดได้ตั้งแต่ครั้งแรก,ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่,mandarin for adults Line: 0852222197
bulletระเบียบการ
bulletStudy Mandarin Chinese Online เรียนภาษาจีนออนไลน์ Chinese e-learning


บริการโนทารี่ รีพับบริก รับรองเอกสารด่วน วันเดียวได้
ลงเสียงภาษาจีน พากษ์เสียงภาษาจีน สำเนียง ปักกิ่ง ไต้หวัน เซี่ยงไฮ้ และอื่นๆ
รับรองเอกสารถูกต้อง รับรองโนตารี่ รับรองการแปล รับรองโนทารี่ ทำวีซ่าไปจีน วีซ่านักเรียน Education visa
เก้าอี้ลดอาการปวดหลัง 0864580533


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
"Ni Hao" ตั้งอยู่ที่ 99/294 อาคารเดอะรูม สุขุมวิท79 กทม. โทร. 027425717 / 0864580532 / 0878152531 nihao@nihaothailand.com